טעות ווייַזנדיק די טעות בלאַט: קען נישט פאַרבינדן צו מיסקל.: קען נישט פאַרבינדן צו מיסקל.